CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO KHANG TỔ CHỨC GIỖ TỔ NGÀNH XÂY DỰNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO KHANG TỔ CHỨC GIỖ TỔ NGÀNH XÂY DỰNG

Uống nước nhớ nguồn, Tôn sư trọng đạo, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, là những truyền thống tốt đẹp của người người Việt Na. Truyền thống này đã được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ, qua nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó giỗ tổ các ngành nghề được trân trọng và thường tổ chức trang nghiêm, long trọng.

TIN TỨC LIÊN QUAN