TRAINING HUẤN LUYỆN BẢN LĨNH CHIẾN BINH

TRAINING HUẤN LUYỆN BẢN LĨNH CHIẾN BINH

Buổi training huấn luyện được tổ chức định kỳ thường xuyên dành cho tất cả nhân viên kinh doanh Bảo Khang Holdings, nhằm góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng chăm sóc khách hàng, đồng thời cũng là buổi sinh hoạt - kết nối giữa các chiến binh Bảo Khang Holdings.

TIN TỨC LIÊN QUAN