NHIỀU CHÍNH SÁCH GỠ KHÓ CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRONG NĂM 2023

NHIỀU CHÍNH SÁCH GỠ KHÓ CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRONG NĂM 2023

Cùng với nhiều chính sách của Chính phủ, tín hiệu về giảm lãi suất… được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản sớm kích hoạt lại thanh khoản, tạo lực đẩy cho thị trường dần hồi phục và phát triển ổn định trở lại.

TIN TỨC LIÊN QUAN